Sjællands Skytteforbunds (SSF) er et lokal forbund under Dansk Skytte Union. Forbundets formål er at fremme ISSF skyde disciplinerne samt at facilitere afholdelsen og afviklingen af Sjællandsmesterskaberne.

 


SM 10m og 15m 2019 Riffel og Pistol 

Resultatliste


Info vedrørende SSF Delegeretmøde 2018

Kristian Hansen (Karlslunde Skytteforening) er valgt til ny formand.

Nye vedtægter (med lidt ændringer) er vedtaget.

Referat fra Delegeretmødet


SSF har pr februar 2017 62 Sjællandske medlemsforeninger med et samlet medlemstal på 4477.

 


SM 25m og 50m 2018

Dato: Søndag den 9. september 2018
Sted: Skydebane Vest i Fløng.

 

Resultatliste


SM 10m og 15m 2017/2018 Riffel og Pistol 

Resultatlisten kan ses her

Vi ønsker de mange vinderne tillykke.


Vedtægter

Vedtægter for Sjællands Skytte Forbund

 


 

Liste over SSF delegerede til ekstraordinært delegeretmøde 2018 kan ses her:

Deltagerliste


Listen over delegerede til unionsmødet 2017

Delegerede